Cách tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên website bằng HTML

Sau bài viết Hướng dẫn tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên website trong WordPress sử dụng mã nguồn mở WordPress thì mình gặp 1 số độc khả gửi phản hồi đề nghị mình hướng dẫn chèn quảng cáo trên website chạy nền tảng khác như blogspot, jooomla hoặc drupal…

Đây là đoạn mã code CSS được mình áp dụng cho tất cả những website mà mình thiết kế cho các khách hàng:

<div id='ads-left'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; left:0; top:0;'>
<a href='http://dodongcaocap.vn' target='_blank'><img border='0' height='665' src='htt/imgur.com/gIM9she.jpg' width='200'/></a>
</div></div>
<div id='ads-right'>
<div style='margin:0 0 5px 0; padding:0;width:200px;position:fixed; right:0; top:0;'>
<a href='http://dodongcaocap.vn' target='_blank'><img border='0' height='665' src='https://imgur.com/gIM9she.jpg' width='200'/></a>
</div></div>

Các bạn chú ý ở phần: id=ads-left là phần hiển thị quảng cáo nằm bên trái website, còn id=ads-right là phần hiển thị bên phải nhé, bạn chỉ nên chỉnh sửa các giá trị thuộc tính khác là width, right, left, top và link ảnh để sao cho phù hợp với website của bạn nhé.

cách tao quảng cáo trượt 2 bên

>> Tự tạo biểu tượng âm nhạc động với đoạn code nhỏ CSS
>> Hướng dẫn chèn khung Code CSS vào trong bài viết WordPress

Khi bạn sử dụng đoạn Code cho trang web của bạn, trên Mobile sẽ hiển thị không tốt cho lắm, bạn có thể sử dụng thẻ CSS display:none để ẩn.

Đó là những chia sẻ mà mình đã áp dụng, điều này khiến cho website của bạn load nhanh hơn, hợp lý hóa website của bạn hơn 1 chút so có việc dùng plugin WordPress, nhưng đòi hỏi bạn cũng nên cần biết một chút code css, html cơ bản để sở hữu thể tự chèn và tùy biến vào trang web sao cho yêu thích.

Bạn đang xem bài viết: Cách tạo banner quảng cáo trượt dọc 2 bên website bằng HTML

Add Comment