Cách tạo Featured Image hiển thị cho bài viết trong WordPress

Như các bạn đã biết, Featured Image của bài viết là phần hình ảnh đại diện cho bài viết đấy. Ảnh này có thể được sử dụng trong một số theme WordPress cho phép hiển thị ảnh đại diện cho mỗi bài viết ở trang chủ index, hoặc có thể sử dụng làm ảnh thumbnail ở những mục bài viết liên quan, bài viết mới, bài viết ngẫu nhiên…

Ở bài viết này, mình xin giới thiệu một số phương pháp nhỏ giúp bạn tạo Featured Image bằng phương pháp thủ công hoặc tự động và một số công nghệ liên quan đến ảnh thumbnail của bài viết.

Tạo Featured Image cho bài viết

Để tạo featured image cho mỗi bài viết bằng bí quyết thủ công, trong phần trình soạn thảo bài viết, bạn để ý tới mục Featured Image ở ngay bên dưới mục Tags.


Click vào Set featured image và chọn một ảnh trong Library hoặc upload một ảnh mới.

Cuối cùng bạn sẽ có như thế này:

Trong trường hợp bạn muốn tìm chọn một ảnh khác, bạn click vào Remove featured image để xóa hình vừa tìm và thao tác lại từ đầu.

Set Featured Image tự động

Kỹ thuật nhỏ sau đây sẽ hỗ trợ cho bạn tự động tạo featured image cho mỗi bài viết bằng cách lấy hình ảnh thứ nhất trong bài viết làm featured image. kèm theo đó là bài viết của bạn bắt buộc với dùng hình ảnh thì mới sở hữu thể áp dụng khoa học này, có những bài viết không sở hữu hình ảnh, bạn phải làm thủ công giống như bên trên.

Ta sử dụng đoạn code sau chèn vào file functions.php trong theme của bạn:

add_action( 'save_post', 'raynoblog_set_featured_image' );
function raynoblog_set_featured_image() {
  if ( ! isset( $GLOBALS['post']->ID ) )
    return NULL;    
  if ( has_post_thumbnail( get_the_ID() ) )
    return NULL;      
    $args = array(
      'numberposts'  => 1,
      'order'     => 'ASC', // DESC for the last image
      'post_mime_type' => 'image',
      'post_parent'  => get_the_ID(),
      'post_status'  => NULL,
      'post_type'   => 'attachment'
    );     
    $attached_image = get_children( $args );
    if ( $attached_image ) {
      foreach ( $attached_image as $attachment_id => $attachment )
        set_post_thumbnail( get_the_ID(), $attachment_id );
    }      
}

Lưu ý là featured image chỉ được tạo sau khi bạn click Publish hoặc Update bài viết. Trong trường hợp bài viết của bạn có tdùng đến hình ảnh nhưng bạn không thích tiêu dùng ảnh đầu tiên để làm featured image thì bạn cũng có thể xóa nó và tìm chọn lại ảnh khác như bên trên.

Tạo ảnh thumbnail mặc định cho bài viết

Kỹ thuật này sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo ra hình ảnh thumbnail mặc định dành riêng cho các bài viết không có feature image. Ta tiêu dùng đoạn code nhỏ sau:

add_filter( 'post_thumbnail_html', 'raynoblog_post_thumbnail' );
function raynoblog_post_thumbnail( $html ) {
  if ( empty( $html ) )
    $html = '<img src="' . trailingslashit( get_stylesheet_directory_uri()) . 
         'images/default-thumbnail.png' . '" alt="" />';
  return $html;
}

Bạn cũng cần phải đặt tên cho ảnh bạn dùng làm ảnh thumbnail là default-thumbnail.png và upload nó vào folder images trong theme của bạn.

Featured Image và ảnh thumbnail ví như được sử dụng một cách thông minh sẽ tạo ra các nét độc đáo cho website của bạn đấy. Hy vọng những kỹ thuật nhỏ này sẽ mang đến sự bổ ích cho bạn phần nào. Chúc bạn luôn thành công!

Bạn đang xem bài viết Cách tạo Featured Image hiển thị cho bài viết trong WordPress

One thought on “Cách tạo Featured Image hiển thị cho bài viết trong WordPress

Add Comment