Đánh giá thực tiễn đề án bảo vệ môi trường cho hoạt động sản xuất?

Môi trường bây giờ chúng ta đang sống đang đang trở nên ô nhiễm vô cùng nặng hầu hết là do ảnh hưởng của các chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất từ các dự án của những công ty môi trường đầu tư bỏ vốn ra.

Nên vì vậy Chính phủ đã đưa ra những nghị định mới, thông tư đi kèm đó là các hồ sơ môi trường cần phải có cho công đoạn vận hành của những dự án ví như lập đề án bảo vệ môi trường sở hữu mục đích phần nào đẩy mạnh tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong việc bảo vệ môi trường sống và hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bí quyết lập và quy trình được lập như thế nào? Doanh nghiệp tư vấn môi trường LIGHTHOUSE sẽ giúp cho người dùng nắm bắt điều đó.

Đề án bảo vệ môi trường là gì? Tại sao nên lập đề án này?

Đề án bảo vệ môi trường thực sự là một loại thủ tục Hồ sơ pháp lý mà những đơn vị môi trường phải tiến hành lập bổ sung sau khi đã bắt đầu đi vào hoạt động chế tạo, kinh doanh mà chưa có được báo cáo để đánh giá những ảnh hưởng môi trường ĐTM hoặc lên lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Pháp luật.

Thế tại sao nên lập đề án bảo vệ môi trường?

Điều trước tiên là để tiến hành theo dõi tình tiết của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời đánh giá được mức độ tác động của nguồn gây ô nhiễm đối với môi trường, rồi sau đó giúp cho công ty mau lẹ mang những biện pháp ngăn ngừa, ngăn chặn những dự án gây ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý triệt để nguồn ô nhiễm ấy thật hợp lý nhất.

Đối tượng cần lập Đề án bảo vệ môi trường là ai?

– Những đối tượng nên triển khai lập Đề án bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP gồm những tổ chức phân phối, kinh doanh, dịch vụ đã đi mạnh vào hoạt động nhưng chưa có được các quyết định phê duyệt công bố nhận xét ảnh hưởng từ môi trường ĐTM hoặc giấy xác nhận đã đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

– Điểm qua những mẫu đề án bảo vệ môi trường tiêu biểu:

+ Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Được thực hiện đối với những công ty có quy mô lớn, tính chất cũng tương đương cùng các đối tượng bắt buộc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, việc này được quy định tại Nghị định này gửi đến cơ quan chấp chánh có thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 14 theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP để tổ chức thẩm định, kiểm tra đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

+ Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản : Không giống với đề án chi tiết, mẫu hồ sơ này được triển khai lập đối với những cơ sở có quy mô vừa và nhỏ, về tính chất thì tương đương với đối tượng buộc phải đăng ký một bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại Khoản một Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP gửi đến cơ quan chức trách có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Thời gian bắt đầu tiến hành và những căn cứ pháp lý nhằm lập đề án bảo vệ môi trường cho đầy đủ.

– Theo khoản 1 điều 23 tại nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rất rõ rằng cho phép doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường bắt đầu từ ngày 01/04/2015.

– Bên cạnh đó, theo khoản 2 tại điều 23 của nghị định 18/2015/NĐ-CP nêu rất chi tiết về Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, triển khai từ ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về nhận xét môi trường chiến lược, đánh giá những tác động môi trường, lập báo cáo bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hết hiệu lực tiến hành kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

– Nghị định 38/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 24/04/2015, Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

– Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT quy định về đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tổng kết các bước lập đề án bảo vệ môi trường.

– Bắt đầu thăm dò, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động cũng như môi trường có liên quan từ dự án, điều tra điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH có liên quan đến hoạt động của công ty.

– Làm rõ nguồn gây ô nhiễm của dự án như: Nguồn khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các chất thải được phát sinh ra trong quá trình hoạt động của dự án.

– Thu thập loại bỏ nước thải, chất thải rắn, khí thải tại nguồn và khí thải xung quanh, sau đấy tiến hành phân tích tại phòng thí nghiệm.

– Nhận xét mức độ gây ảnh hưởng của những nguồn gây ô nhiễm đến môi trường.

– Xây dựng các biện pháp ngăn ngừa hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường đối đến dự án.

– Đưa ra những phương án xử lý nước thải, xử lý khí thải, gom lại các chất thải từ các hoạt động phân phối của dự án.

– Triển khai và tăng trưởng những chương trình bảo vệ môi trường.

– Soạn thảo văn bản, hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án

– xây dựng thương hiệu đoàn kiểm tra đi thực tế về việc bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp.

– Thẩm định và đưa ra quyết định phê duyệt của Đề án bảo vệ môi trường.

Thẩm quyền thẩm định và tiến hành phê duyệt đề án bảo vệ môi trường như thế nào?

Cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt bao gồm:

– Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối với các cơ sở cung cấp, kinh doanh có quy mô, công suất lập thông báo đánh giá những tác động có liên quan đến môi trường dựa theo phụ lục II tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành ngày 14/02/2015, và có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015 của Chính phủ quy định về việc đánh giá ảnh hưởng môi trường chiến lược, đánh giá ảnh hưởng môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện đối với chiến lược đề án bảo vệ môi trường đơn thuần tương đương cùng các cơ sở cung cấp, kinh doanh sở hữu quy mô, công suất lập kế hoạch bảo vệ môi trường – cơ sở mang quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất được nêu tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, sở hữu hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015 của Chính phủ đã quy định về việc tiến hành đánh giá, nghiệm thu những tác động môi trường chiến lược.

Add Comment