Dịch vụ lập kế hoạch xin giấy phép xả thải nguồn nước mới nhất

Hướng lập kế hoạch xin giấy phép xả thải công nghiệp theo yêu cầu

Hồ sơ giấy phép xả thải hãy liên hệ doanh nghiệp môi trường LightHouse tư vấn miễn phí quy trình, thủ tục, mức giá để thực hiện.

Giấy phép xả thải là gì?

Giấy phép xả thải là 1 trong những loại hồ sơ môi trường khá quan trọng cho một cơ sở hoạt động công nghiệp sản xuất, lúc đã đi vào hoạt động mà đã sở hữu một hệ thống xử lý nước thải công nghiệp mà chưa xin phép đấu kết xả thải vào môi trường. Bộ hồ sơ sẽ giúp cho bộ phận chức năng có thể triển khai kiểm duyệt thống kê được chính xác lưu lượng nước thải thải ra môi trường bên ngoài có đạt đúng tiêu chuẩn của từng mẫu nước thải bởi quy định của Bộ tài nguyên và môi trường hay là không.

Xem thêm: Tìm hiểu lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh nhất

giấy phép xả thải

Các đối tượng có thể xin giấy phép xả thải vào nguồn nước

Đối với những công ty đang hoạt động trong việc cung ứng, kinh doanh mà với lưu lượng nước thải cần thải ra từ 5m3 trở lên và đã sở hữu hệ thống xử lý nước thải môi trường sinh hoạt thì phải lập hồ sơ xin giấy phép xả thải.

1 ghi chú nữa mà doanh nghiệp phải biết là bộ hồ sơ này có mức thời hạn là 3 năm bắt đầu từ ngày được cấp phép khi sắp hết hạn ko quá 3 tháng mới có thể được gia hạn và ví như hết hạn bạn cần tiến hành làm mới, quy định này phụ thuộc vào quy định riêng của các Sở tài nguyên và môi trường tỉnh quản lý.

Luật quy định xin giấy phép xả thải

Luật Tài nguyên nước ban hành số 17/2012/QH13 vào ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ban hành ngày 27/11/2013 của Chính phủ đã chỉ rõ việc cấp phép khảo sát, khai thác, tiêu dùng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Thông tư ban hành số 27/2014/TT-BTNMT vào ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Quy định cho việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, thay đổi, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Quy trình xin giấy phép xả thải vào nguồn nước như thế nào?

giấy phép xả thải

– Triển khai thăm dò thu thập các số liệu có liên quan hồ sơ pháp lý để tiến hành lập hồ sơ.
– Vẽ bản đồ khu vực xin giấy phép xả thải thể hiện là thải ra nơi đâu.
– Thực hiện hồ sơ xin thủ tục đấu nối.
– Lấy kết quả nước thải trước và sau lúc đã xử lý để từ đó phân tích các chỉ tiêu.
– Tổng kết lập báo cáo xả khí thải nộp cho cơ quan quản lý.
– Thành lập hội đồng kiểm tra hồ sơ kiểm tra để lấy mẫu phân tích.
– Chờ ra giấy xác nhận được phép xả thải của cơ quan chức trách.

Nộp hồ sơ xin giấy phép xả thải ở đâu?

Bộ hồ sơ này sẽ được Phòng tài nguyên nước và Khoáng sản trưc tiếp thụ lý giải quyết dựa vào vào lưu lượng xả thải mà với 2 nơi nộp như sau:
+ Nộp tại Sở tài nguyên và môi trường đối với lưu lượng chất thải từ 3000m3/ngày đêm trở xuống
+ Còn nếu lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên thì bạn nộp cho Bộ Tài Nguyên và môi trường.
Cùng với 5 năm kinh nghiệm và có đủ hồ sơ năng lực đủ điều kiện thực hiện thủ tục xin giấy phép xả thải theo quy định của Bộ tài nguyên và môi trường thì công ty môi trường LightHouse sẽ trở thành cánh tay phải của bạn lúc bạn cần tìm hiểu về những thủ tục, quá trình, tầm giá trong việc triển khai hồ sơ này.

Add Comment