Lọc chuyên mục bài viết được hiển thị trên trang chủ của Website

Hôm nay Tuấn Anh xin giới thiệu đến các bạn một kĩ thuật để lựa chọn các bài viết thuộc 1 hay vài chuyên mục nhất định để hiển thị ra bên ngoài trên trang index của blog WordPress. Việc này có thể được áp dụng cho các blog mà có nhiều chuyên mục nhưng bạn chỉ muốn trang chủ hiện thị các bài viết theo chủ đề của blog. các bài viết thuộc những chuyên mục phụ sẽ ko được hiển thị trên trang chủ.
Mình xin lấy ví dụ như blog của bạn có chủ đề về thủ thuật WordPress, MMO, nhưng trên blog còn sở hữu thêm mục giải trí, và bạn không muốn những bài viết trên mục giải trí xuất hiện trên trang chủ. Vậy bạn sẽ khiến cho thế nào?

Ở đây mình sẽ thực hiện trên theme twentyten mà WordPress cung cấp sẵn. Các bạn tiêu dùng các themes khác và tiến hành thực hiện tương tự.
Trước tiên, chúng ta sẽ vào database của blog, tìm khóa wp_terms, mở nó ra để xác định id của những chuyên mục (category) mà bạn đã tạo. Bạn để ý ở đây mang cả id của các tag mà bạn đã tạo.

Ví dụ ở đây mình sẽ bỏ qua những bài viết thuộc mục toán học và mục tổ hợp. id của hai chuyên mục này lần lượt là 11 và 13.
Mở file loop.php từ theme của bạn và tìm đoạn code như bên dưới:

<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>

Sau đó chúng ta tiếp tục chèn đoạn code này vào ngay phía sau:

<?php $categories = get_the_category($post->ID);
foreach($categories as $category) :
$idpost = $category->term_id;
if ($idpost!=11 & $idpost!=13):?>

Nếu như bạn muốn loại bỏ thêm một số mục khác nữa thì có thể thêm thuộc tính & $idpost!=… vào trong điều kiện của if.
Tiếp theo chúng ta tìm đến đoạn code:

<?php endwhile; // End the loop. Whew. ?>

Và chèn ngay phía trước nó một đoạn code nhỏ:

<?php endif; endforeach; ?>

Như vậy là chúng ta đã ngăn chặn những bài post thuộc hai chuyên mục toán học và tổ hợp đề hiển thị ra bên ngoài trang chủ của Website rồi. Bên cạnh đó, nếu bạn chỉ muốn những bài viết này thuộc một hay vài chuyên mục nhất định được xuất hiện trên trang chủ, bạn có thể thay thế nó bằng đoạn code:

$idpost!=11 & $idpost!=13

Thay bằng:

$idpost=1 || $idpost=5

Lưu ý 15 chính là số id của chuyên mục mà bạn muốn hiển thị ra bên ngoài trang chủ.
Một số themes khác có thể sẽ không có file loop.php, do đó, chúng ta có thể tìm đoạn code này trong một file khác, có thể là file index.php.

Mình không phải dân lập trình nên những từ ngữ chuyên ngành có thể sử dụng không được chính xác, các bạn thông cảm!
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!

Bạn đang xem bài viết Lọc chuyên mục bài viết được hiển thị trên trang chủ của Website

One thought on “Lọc chuyên mục bài viết được hiển thị trên trang chủ của Website

Add Comment