Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc Phòng toàn dân 22-12-1944

Đại tướng võ nguyên giáp

Vào đầu năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sứ mạng về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng tại Việt Nam. Tháng 5/1941, Người làm chủ tọa Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Pắc Bó. Hội nghị đưa ra quyết định thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất lấy tên là “Việt Nam độc lập đồng minh hội”, gọi tắt là Việt Minh (Việt Minh được thành lập trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp khi ấy), xây dựng và phát triển những lực lượng vũ trang nhằm nâng cao tinh thần kháng chiến, chuẩn bị tranh thủ thời cơ, đị từ “khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương” để “mở đường cho 1 cuộc tổng khởi nghĩa lớn to giành lại chính quyền trong cả nước”.

Sau khi Hội nghị kết thúc, đội du kích Bắc Sơn được đổi tên là “Cứu quốc quân”. Vào ngày 19 – 5 – 1941, trung đội Cứu quốc quân 2 được ra đời tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng xá, châu Vuc Nhai, tỉnh lạng Sơn. Đầu năm 1944, căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai mở rộng sang đến vùng Châu Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) và trung đội Cưu quốc quân 3 được thành lập vào ngày 25 – 2 – 1944 ở Khuổi Kịch, Sơn Dương (Tỉnh Tuyên Quang).

Đại tướng võ nguyên giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người anh cả của QDNDVN

Giữa năm 1944, tình hình thế giới lúc đó có nhiều chuyển biến khác biệt. Hồng quân Liên Xô đã chuyển sang tổng phản công thắng lợi trên nhiều mặt trận. Tháng 8/1944, Trung ương Đảng kêu gọi nhân dân Việt Nam “cầm vũ khí đuổi thù chung”. Tinh thần nghĩa khí và không khí để chuẩn bị khởi nghĩa sục sôi khắp cả nước. Cuối năm 1944, nhân dân vùng Cao – Bắc – Lạng sẵn sàng hưởng ứng khởi nghĩa.

Tháng 10/1944, sau một thời gian ở nước ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa Cao – Bắc – Lạng. Người nói: “Thời kỳ cách mạng hòa bình lớn mạnh đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa đến thời điểm…. Cuộc đấu tranh hiện tại phải từ hình thức chính trị tiến lên hình thức quân sự. Song bây giờ, chính trị của ta còn trọng hơn quân sự. phải tìm được 1 hình thức phù hợp hơn thì mới mong có thể đẩy phong trào tiến lên”.

Để đáp ứng nguyện vọng đưa ra đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Trong chỉ thị ghi rõ: “Tên đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự, sẽ chọn lọc trong hàng ngũ các chiến sĩ du kích Cao – Bắc – Lạng cũng như khối số cán bộ đội viên kiên quyết, hăng hái nhất và sẽ tập trung một rất nhiều vũ khí để lập ra đội quân chủ lực…

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng mang những đội đàn em khác.

Tuy lúc đầu quy mô của Đội còn non trẻ, nhưng tiền đồ của nó cực kỳ vẻ vang… nó có thể đi suốt từ Nam ra Bắc, khắp đất nước chúng ta…”

Chấp hành chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được xây dựng thương hiệu tại châu Nguyên Bình, Cao Bằng, trong 1 khu rừng nằm giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo. Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp tổ chức lãnh đạo và tuyên bố thành lập Đội. Đội gồm 34 người (có 3 nữ) chia thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo. Vũ khí của đội gồm với 34 khẩu súng những mẫu. Sau lễ xây dựng thương hiệu, toàn đội đã ăn một bữa cơm nhạt, ko rau, ko muối để tượng trưng cho tinh thần chịu chứa gian khổ của người chiến sĩ cách mạng.

Năm 1990, theo nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, ngày 22/12 hàng năm trở nên ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ban đang xem bài viết Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc Phòng toàn dân 22-12-1944

Add Comment