Nhân vật trong câu chuyện storytelling

Nhân vật trong câu chuyện storytelling

Một biến lớn thứ 2 trong câu chuyện, tạm gọi là Nội dung (hay kịch bản ngắn). Nội dung sẽ bao gồm 3 biến nhỏ (Nhân vật, Mâu thuẫn và Giải pháp).
* Nhân vật trong storytelling là gì? Tại sao câu chuyện cần phải có nhân vật? Có những cách nào để chúng ta xác định được nhân vật chính cho câu chuyện?
– Nhân vật trong câu chuyện có thể là con người hoặc đồ vật để thực hiện những hành động, hoạt động theo một trình tự thời gian và logic.
Nhân vật chính, cũng có thể là người mang đến thông điệp cho câu chuyện (qua câu nói, qua hành động).
Nếu sử dụng nhân vật chính là đồ vật thì câu chuyện nên sáng tạo hóa theo thế giới đồ vật, thường trong những trường hợp này: đồ vật sẽ là sản phẩm của DN.
Chúng ta có thể xem lại một Content với trên 800K lượt xem của Diana: một câu chuyện của thế giới những đồ vật thông minh, khéo léo.

– Câu chuyện phải cần nhân vật, bởi nhân vật chính là sự kết nối giữa 3 đối tượng (Khán giả, bạn và người kể chuyện), cũng chính là nhân tố quan trọng chúng ta xây dựng nên câu chuyện.
NHÂN VẬT = KHÁN GIẢ (khách hàng, đối tượng mục tiêu) + BẠN (thương hiệu) + NGƯỜI KỂ CHUYỆN.
Có những câu chuyện, chính người kể chuyện sẽ đóng vai trò là thương hiệu. VD khi chúng ta làm PR, muốn xây dựng thương hiệu cá nhân.


– Chúng ta có thể xây dựng nhân vật chính từ mục đích công việc (làm Content, làm PR hay làm kịch bản QC). Các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây, đã được tổng hợp đầy đủ từ những câu chuyện của những thương hiệu lớn CocaCola, LEGO, OMO, Dove…
Chẳng có lý do gì chúng ta lại không học hỏi từ những người đi trước và những thành công của họ.

Bạn đang xem bài viết Nhân vật trong câu chuyện storytelling

Add Comment