Tìm hiểu cấu trúc bộ WordPress Theme Cheat Sheets

WordPress Theme Cheat Sheets – Để có thể thiết lập nên một giao diện mới cho 1 website WordPress thì yêu cầu bạn buộc phải ghi nhớ khá nhiều một số thứ, từng phần của wordpress để tạo ra từng chức năng một, và thứ mà chúng ta phải làm chính là bộ WordPress Theme Cheat Sheets cho các developer mới bước chân vào nghề hoặc những người có niềm đam mê với WordPress.

Bộ WordPress Theme Cheat Sheets

Cấu trúc cơ bản của một bộ Theme WordPress:

  • 404.php: Hiển thị các lỗi url không có trong site.
  • footer.php: Hiển thị phần dưới cùng của website thường là thông tin bản quyền, design…
  • index.php: Trang chủ
  • functions.php: Nơi khai báo các hàm dùng trong theme wordpress.
  • header.php: Hiển thị phần đầu Theme.
  • page.php: Hiển thị những pages.
  • single.php: Hiển thị chi tiết bài viết.
  • sidebar.php: Hiển thị các cột thông tin như trái, phải của theme.
  • search.php: Hiển thị kết quả những tìm kiếm WordPress
  • archive.php: Hiển thị bài viết trong mục Category hoặc Tag…

Một số Theme Cheat Sheets cơ bản nhất:
Thường hiển thị ở file header.php

<?php bloginfo('name'); ?> – Tiêu đề của Blog, hoặc Blog Name

<?php wp_title(); ?> – Tiêu đề của một trang cụ thể

<?php bloginfo('url'); ?> – URL chính xác của trang web

<?php bloginfo('description'); ?> – Mô tả site

<?php bloginfo('template_url'); ?> – Đường dẫn Theme File

<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> – Đường dẫn Style.css

<?php bloginfo('rss2_url'); ?> – RSS Feed URL của trang web

<?php bloginfo('pingback_url'); ?> – Pingback URL của trang web

<?php bloginfo('version'); ?> – Phiên bản wordpress

Thường hiển thị ở các file php khác

<?php get_header(); ?> – Hiển thị nội dung header.php

<?php get_footer(); ?> – Hiển thị nội dung footer.php

<?php get_sidebar(); ?> – Hiển thị nội dung file sidebar.php

<?php comments_template(); ?> – Hiển thị nội dung trong Comment.php

<?php the_content(); ?> – Hiển thị nội dung cho Post

<?php the_excerpt(); ?> – Hiển thị các đoạn trích được sử dụng trong bài viết

<?php the_title(); ?> – Tiêu đề của bài viết

<?php the_permalink() ?> – Link của bài viết

<?php the_category(', ') ?> – Chuyên mục của bài viết

<?php the_author(); ?> – Tác giả của bài viết

<?php the_ID(); ?> – ID của bài viết

<?php edit_post_link(); ?> – Edit link cho bài viết

<?php next_post_link(' %link ') ?> – URL của Next Page

<?php previous_post_link('%link') ?> – URL của Previous Page

<?php get_links_list(); ?> – Danh sách links trong Blogroll

<?php wp_list_pages(); ?> – Danh sách toàn bộ Pages

<?php wp_get_archives() ?> – Danh sách Archive cho site

<?php wp_list_cats(); ?> – Danh sách toàn bộ Categories

<?php get_calendar(); ?> – Hiển thị lịch

<?php wp_register(); ?> – Hiển thị link đăng ký

<?php wp_loginout(); ?> – Hiển thị Login/Logout Link duy nhất với Users đã đăng nhập

TuanAnhBlog.Com.Vn xin chia sẻ tới những ai đang quan tâm tới bộ Theme Cheat Sheats này với một số phần mở rộng hơn dành cho người đã quá quen thuộc với WordPress.

WordPress Help Sheet Wallpaper

The WordPress Help Sheet (PDF File)

WordPress 3.0 Cheet Sheet

WordPress 3 Template Hierarchy

Hy vọng rằng với bộ WordPress Cheat Sheat này sẽ hỗ trợ những thông tin cần thiết nhất cho những bạn mới bắt đầu làm quen cũng như sử dụng mã nguồn mở WordPress. Chúc các bạn thành công.
Hi vọng bạn sẽ tự thiết kế cho mình một Theme WordPress made by You.

Add Comment