Tìm hiểu lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường nhanh nhất

Quá trình lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường đúng nhất

Vậy bản kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Mẫu hồ sơ này với giống gì so với mẫu bản cam kết bảo vệ môi trường cũ trước đó hay ko? Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP trong ấy có sự đổi mới về tên gọi của bản hồ sơ môi trường cam kết bảo vệ môi trường thành kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đọc bài viết sau đây để nắm vững thêm về vấn đề này nhé.

Tiến hành khảo sát về kế hoạch bảo vệ môi trường

ho-so-moi-truong

Từ khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đổi mới thành mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường thì LightHouse đã nhận được số đông các câu hỏi liên quan tới vấn đề tra khảo hồ sơ môi trường mới này. Sau đây là một số câu hỏi mà chúng tôi đã thu thập và giải đáp rõ hơn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao nên lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Trường hợp nào phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải căn cứ điều gì ?

– Hồ sơ nào nhu yếu để lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

– Quy trình thực hiện kế hoạch ra sao ?

– Cơ quan kiểm định có nghĩa vụ như thế nào trong vấn đề phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường này?

Chúng tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi trong bài viết sau đây.

Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì ? Vì sao buộc phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường ?

Kế hoạch bảo vệ môi trường: Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm để thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được tiến hành thực hiện kể từ ngày 01/01/2015 này.

– Đây là loại hồ sơ pháp lý mang tính ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là 1 công đoạn phân tích, đánh giá và dự báo những ảnh hưởng tới môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động dự án. Từ đấy doanh nghiệp có thể đề xuất được các phương pháp thích hợp nhất để bảo vệ môi trường trong từng công đoạn hoạt động cũng như quá trình thi công những công trình lớn, nhỏ.

Sơ nét về báo cáo đánh giá tác động môi trường ra sao trước khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường.

lap-ke-hoach-bao-ve-moi-truong

– Hồ sơ môi trường này chỉ lập một lần trước khi tiến hành triển khai dự án.

Tại sao doanh nghiệp bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường?

– Lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường để thực hiện tốt được những vấn đề sau:

+ Thực hiện chế độ lớn mạnh kinh tế – xã hội đi đôi với việc bảo vệ môi trường

+ Tiến hành nhận xét, dự đoán trước các tác động của dự án đến môi trường, từ ấy mang những biện pháp nhằm hạn chế – xử lý các ảnh hưởng xấu đến môi trường, thực hiện công tác tốt bảo vệ môi trường

+ Hợp thức hóa quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý về việc liên quan tới lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được ban hành vào ngày 23/06/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được ban hành vào ngày 14/02/2015 từ Nghị định của chính phủ quy định về chiến lược bảo vệ môi trường, nhận xét môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tứ 27/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

các giả dụ bắt buộc lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ vào nghị định số 18/2015/NĐ-CP được quy định về đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

– Dự án đầu tư mới, đầu tư mới mở rộng quy mô, nâng cao công suất các cơ sở cung cấp, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

– Phương án đầu tư cung cấp, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư và mở rộng quy mô, nâng cao công suất những cơ sở phân phối, kinh doanh, dịch vụ ko thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 18 và đồng thời ko thuộc Phụ lục II trong Nghị định này.

– Chủ dự án, chủ cơ sở đầu tư của những đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 cần đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản một Điều 19 Nghị định này.

– Trường hợp các dự án, phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, công nghệ, dịch vụ nằm trên địa bàn từ 2 (02) tỉnh trở lên, vấn đề triển khai đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện một trong các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

Nếu chẳng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường

– Danh mục 12 đối tượng chẳng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

1. Đào tạo nguồn nhân lực mới; những hoạt động tư vấn; chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo công nghệ, kỹ năng quản lý; chế tạo thông tin; tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. phân phối, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình, phân phối phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; hoạt động truyền hình; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, kinh doanh lưu động, không với địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, kinh doanh những sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng.

5. Dịch vụ ăn uống với quy mô diện tích doanh nghiệp dùng cho dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã sở hữu quy mô chuồng trại nhỏ hơn 50 m2; nuôi trồng thủy hải sản trên quy mô diện tích nhỏ hơn 5.000 m2 mặt nước.

9. Canh tác trên đất nông lâm, lâm nghiệp quy mô cá nhân, hộ gia đình.

10. Trồng khảo nghiệm những loài thực vật quy mô dưới một ha.

11. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

12. Xây dựng văn phòng làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, lưu trú du lịch quy mô nhỏ hơn 500 m2 sàn.

– Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản một Điều 18 Nghị định 18/2015/NĐ-CP bắt buộc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan sở hữu thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

– các chủ dự án, đầu bốn nằm trong danh sách đã lập đánh giá tác động môi trường hoặc đã phê duyệt lên tiếng xong xuôi ĐTM không nằm trong mục này.

giả dụ đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường

– Những công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường buộc phải lập và đăng ký lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường trong các nếu sau:

+ ko triển khai thực hiện trong thời gian đã cam kết

+ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án

+ Thay đổi quy mô, quy trình cung ứng.

Lưu ý: trường hợp siêu thị đã lỡ đi vào hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường thì phải tiến hành lập bổ sung đề án bảo vệ môi trường đơn giản để giảm thiểu vi phạm pháp luật.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường triển khai theo:

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường sở hữu trang bìa và bắt buộc về nội dung thực hiện theo dòng tương ứng quy định tại những Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tứ 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) báo cáo đầu tứ hoặc phương án sản xuất, marketing, dịch vụ.

2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường có yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo dòng quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT;

b) 1 (01) công bố đầu tứ hoặc phương án cung cấp, buôn bán, dịch vụ của chủ dự án.

3. trường hợp đăng ký lập kế hoạch bảo vệ môi trường tại các cơ quan được ủy quyền thì hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng có hồ sơ đăng ký tại các cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

– Khảo sát các tình trạng môi trường ở khu vực xung quanh như: khảo sát thu thập các số liệu về quy mô dự án, điều tra điều kiện tự nhiên sinh thái – kinh tế – xã hội có liên quan đến dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, chất thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định những loại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.

– Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm đến các khía cạnh tài nguyên môi trường.

– Liệt kê và nhận xét những giải pháp tổng thể, các hạng mục dự án bảo vệ môi trường được thực hiện.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án. Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

– Lập các công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Dự án.

– Kiểm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trách nhiệm của cơ quan chức năng xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

– Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

– Tiếp nhận và xử lý những kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, các chủ cơ sở cung ứng, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan tới dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Phối hợp có chủ đầu bốn dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong công đoạn thực hiện dự án, phương án cung ứng, kinh doanh, dịch vụ.

Add Comment